Skip to main content

Language Lessons 1994 on Vimeo

Tiu filmeto ravas min.

Mi ŝatas la homojn en ĝi. (Kvankam kelkoj estas tro kverelaj, laŭ mi, kaj senbezone mallaŭdas la aliajn lingvojn. Unu el la Esperantistoj kaj unu el la interlingvaistoj estis tia)

Mi kompatas la du Glosa-istojn, tiel solecajn, kiuj ankoraŭ kredas je ilia lingvo! Kaj mi amas la du maljunajn Volapükistojn, perfektaj anglaj ekscentruloj!

This video delights me.  I like the people in it -- although some of them are too peevish, and needlessly disparage the other languages. One of the Esperantists and one of the Interlinguists is that sort of person.

I pity the two Glosa-ists, so lonely, who still believe in their language!  And I love the two old Volapükists, who are perfect English eccentrics.